Naša ponuka

 

 • dozorovanie pozemných stavieb

 • dodanie a montáž okien

   

 • odborné poradenstvo pri výstavbe, rekonštrukcií a kúpe nehnuteľností

 • výkopové práce (ručne + strojovo)

 • Realizácia inžinierskych stavieb:

 • - kanalizačné prípojky
  - ČOV a žumpy
  - kanalizačné potrubia
  - výtlačné potrubia
  - vodovodné potrubia
  - vodojemy
  - odvodnenie základov

 

 • realizácia pozemných stavieb

 • napojenie pozemkov na všetky inžinierske siete vrátane vybavenia všetkých povolení