Cenník

Prenájom strojov

  • Kubota R420                           22€/h
  • Kubota U35-3                          25€/h
  • Kubota U35-3 s IPH kladivom   30€/h
  • MAN 8153                              16€/h (0,8€/km)

 

Cenník prác

  • kanalizačná prípojka - 35€/m, hl. 1,5m, dl. 1m, priemer potrubia 150mm  komplet (výkop, potrubie, obsyp, štrkopiesok, zásyp, hutnenie a hrubé terénne úpravy)
  • vodovodná prípojka - 25€/m, komplet (výkop, potrubie, obsyp, štrkopiesok zásyp, hutnenie a hrubé terénne úpravy)
  • odvodnenie základov -  55€/m, komplet (výkop, nopová fólia, ukončovacia lišta, geotextília, flexibilná rúra 110,  štrkodrva 8-16mm, odvoz zeminy, terénne úpravy)

V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku. 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.