Cenník

Cenník prác

  • kanalizačná prípojka - 45€/m, hl. 1,5m, dl. 1m, priemer potrubia 150mm  komplet (výkop, potrubie, obsyp, štrkopiesok, zásyp, hutnenie a hrubé terénne úpravy)
  • vodovodná prípojka - 25€/m, komplet (výkop, potrubie, obsyp, štrkopiesok zásyp, hutnenie a hrubé terénne úpravy)
  • odvodnenie základov -  85€/m, komplet (výkop, nopová fólia, ukončovacia lišta, geotextília, flexibilná rúra 110,  štrkodrva 8-16mm, odvoz zeminy, terénne úpravy)
  • príprava podkladov pod asfalty - 8€/m2 komplet (výkop ryhy na hĺbku 0,2m, zhutnenie, betónovanie ryhy, pílenie hrán pôvodného asfaltu, búranie asfaltu, odvoz asfaltu na skládku, v cene nie je zahrnutý dovoz betónovej zmesi vrátane betónovej zmesi)

V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku. 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.