Kontakt

Ivan Hubač  0903 204 834
príprava a realizácia stavieb

Beáta Hubačová 0907 031 175
personálne a ekonomické oddelenie

I & B s.r.o.

Sebechleby 387, 962 66 Sebechleby
IČO: 46 604 588
DIČ: 2023474310
IČ DPH: SK2023474310
Banka: 3002119455/0200, VÚB a.s. Krupina